Dat de dementenafdeling verhuist, is noodzakelijk voor de verdere afwerking van de tweede vleugel. Zij verblijven momenteel nog in het stuk dat als eerste tegen de grond gaat. ‘Om deze fase af te werken moeten we in juni een deel van het bestaande rusthuis afbreken’, zegt OCMW-voorzitter Gerard Ignoul (CD&V).

Kostprijs

De kostprijs van het totale project bedraagt 18.257.050,69 euro. De Vlaamse overheid subsidieert ruim 9 miljoen euro, Limburg Sterk Merk (LSM) 232.500 euro en door de heraanleg van de riolering kreeg het OCMW ook 232.895,86 euro van Aquafin. Uiteindelijk komt er een lichte aanpassing van de dagprijs voor de bewoners. Op die manier zal de financiering niet worden doorgerekend bij de belastingbetaler.

Dat de bouw van het rusthuis over het voorziene budget zou gaan, wordt tegengesproken. Zo leerde het OCMW uit de bouw van de eerste vleugel en zijn er aanpassingen voorzien in de tweede om de kosten niet op te drijven.

Verhuis ziekenhuis

Intussen onderzoeken ze in Maaseik de mogelijkheden na 2016. Dan ligt met de verhuis van het ziekenhuis naar een nieuwe campus een groot gebied vlakbij De Maaspoorte open. Ze kampen met het idee om het gebied te ontwikkelen als centralisatie van het hele woonzorgaspect in Maaseik. In het kader daarvan wordt vandaag al onderzocht of er een uitbreiding van de servicewoningen mogelijk is. Een van de pistes is het bouwen van een extra woning bovenop de bestaande huisjes.

Vooraleer het zo ver is, verhuizen de eerste senioren op 28 mei naar De Maaspoorte. Wie wil weten hoe deze mensen gaan wonen, kan vandaag een kijkje komen nemen tijdens de open dag.