‘Het uiteindelijke doel van het samenwerkingsakkoord is om de dienstverlening op een efficiënte manier uit te bouwen’, zeggen de beleidsmensen.

Tot op vandaag werkten het stadsbestuur en het OCMW slechts vrijblijvend samen. Maar de Vlaamse overheid stimuleert op allerlei manieren de OCMW's en steden om een betere en meer structurele samenwerking te organiseren. Daarvoor kunnen ze in realiteit een zogenaamde beheersovereenkomst afsluiten.

In Maaseik gingen ze nu in op dat voorstel. Een grondige voorbereiding is achter de rug. Met de overeenkomst willen ze in de eerste plaats de ondersteunende diensten samenvoegen. Het gaat dan over de personeelsdiensten, de financiële diensten en de ICT-diensten. Zij zullen vanuit de gezamenlijke doelstellingen de krachten bundelen.

Het OCMW- en stadsbestuur hoopt zo voor de inwoner of bezoeker van Maaseik een meer kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening te kunnen aanbieden.