nieuwsbrief
CD&V Maaseik
N°1 - 01/04/2011
 
 

Voorwoord

Waarom starten met een nieuwsbrief ?

We leven in een maatschappij waarin elk gebeurtenis, ook al vindt ze plaats aan de andere kant van de wereldbol, rechstreeks en onmiddellijk tot bij ons komt via TV beelden, radio, internet, krant en andere media.
Maar die zaken die in onze eigen gemeente/stad gebeuren en invloed hebben op ons dagelijks leven, daar weten, horen en zien we heel weinig van.
Met deze nieuwsbrief willen we jullie via diverse items op de hoogte houden van wat er in onze gemeente leeft.
De bedoeling is om onze kijk op de zaken mee te delen. Maar ook om in discussie te gaan met iedereen die betrokken wil zijn bij het reilen en zeilen in onze gemeente.
We nodigen jullie dan ook uit om onze nieuwsbrief regelmatig te lezen.
We willen niet vooruitlopen op de zaken maar in 2012 zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen.
Een goede keuze maken kan enkel als je goed geïnformeerd bent.
Moet je het eens zijn met onze kijk op de zaken ?
Neen, we staan zeker open voor vragen, opmerkingen van iedereen. Dit kan een verrijking zijn. Discussie tussen andersdenkende hoort bij een democratie.

Namens de redactie

Kalender